Analizy biznesowe

Nasz zespół analityczny pozyskał i poszerza swoje kompetencje na bazie szkoleń i nowych wdrożeń. Najbardziej wartościową wiedzą dla nas jest ta pozyskana na froncie wdrożeniowym, pozwoliła nam zderzyć wiedz teoretyczną z praktyczną. Bierzemy pod rozwagę rozwiązania z różnych branż i wypracowujemy dzięki temu, unikalne rozwiązanie dla naszego klienta. Analiza jest zawsze udokumentowana i prowadzona z odpowiednio dobraną metodyką. Ten etap, uważamy za nierozerwalny element wdrożeniowy. Poniżej zdefiniowane przykładowe obszary wraz z naszymi certyfikatami.

 • Zebranie wymagań funkcjonalno – biznesowych względem rozwiązania systemowego
 • Analiza dotychczasowych procesów zachodzących w organizacji oraz dokumentacji wewnętrznej, uwzględniających specyfikę Firmy
 • Zdefiniowanie sposobu przepływu informacji, wspierających procesy przebiegające w Firmie
 • Udzielenie rekomendacji dotyczących optymalizacji procesów z wykorzystaniem dedykowanego rozwiązania systemowego
 • Opracowanie schematów przebiegu procesów/ przepływu zdarzeń biznesowych zgodnie z ustaloną metodologią
 • Przygotowanie pełnej parametryzacji (procesy, bazy)
 • Zdefiniowanie obszarów podlegających integracji z systemami zewnętrznymi
 • Zdefiniowanie wielopoziomowych raportów
 • Zespół posiada certyfikaty z: ITIL, Pince 2 Foundation, Prince 2 Practicioner, AgilePM Foundation, ISTQB

Case Studies

 • System obsługi targów - MT Targi

  Centralny CRM dla firmy zajmującej się organizacją Targów.

 • Obieg dokumentów - CD Projekt

  Wdrożenie systemu usprawniającego obieg dokumentów w organizacji.

 • Analiza biznesowa – firma produkcyjna

  Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, zdiagnozowanie procesów biznesowych zachodzących w organizacji.

Trimtab BPM - elastyczne zarządzanie procesami

Jest to autorskie rozwiązanie rozwijane, rosnące w siłę wraz z naszymi klientami. Rozwiązanie, które pod okiem architektów i IT, jest projektowane w porozumieniu z naszymi klientami! Składa się z czterech, ściśle powiązanych ze sobą silników: Silnik WorkFlow, Silnik Bazy Danych, Silnik Elektronicznych formularzy, Silnik raportowy. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w ten sposób, aby osoby nie posiadające wiedzy programistycznej, mogły budować przepływy pracy z poziomu interfejsu graficznego.

 • Silnik WorkFlow – pozwalający odzwierciedlić dowolny proces, który przebiega w poprzek organizacji
 • Silnik Bazy Danych – pozwalający odzwierciedlić dowolne zasoby i je ze sobą zrelacjonować. Pozwala to swobodnie i bez ograniczeń modelować zarówno strukturę organizacyjną, produktową jak i kliencką.
 • Silnik Elektronicznych formularzy – Pozwala odzwierciedlić dowolne dane w systemie, które  są kluczowe dla procesu lub dla bazy danych.
 • Silnik raportowy – pozwala w interfejsie na odwzorowania dowolnych raportów, gdzie dane są prezentowane online.
 • Inicjacja procesów z różnych kanałów: e-mail, skaner, aplikacja mobilna, z jednoczesnym rozpoznawaniem tekstu (OCR) dla różnych typów dokumentów
 • Procesy obiegu dokumentów (archiwizacja, opiniowanie, wnioski zakupowe, urlopowe i inne)
 • Wersjonowanie dokumentów
 • eArchiwum z pełną historią działań na dokumencie
 • Integracje z systemami Finansowo-Księgowymi, bankowymi (automatyczna płatność), Active Directory i innymi
 • Monitoring dat krytycznych wraz z powiadomieniem
 • Wielojęzyczność
 • Wielowymiarowe raporty

Case Studies

 • CRM marketing – dla firmy z branży tytoniowej

  Aplikacja do agregowania danych z działań konsumenckich.

 • System obsługi targów - MT Targi

  Centralny CRM dla firmy zajmującej się organizacją Targów.

 • Elastyczne zarządzanie procesami - Daily Fruit

  System służący do obsługi zamówień na dostawy owoców do poszczególnych klientów.

 • Automatyzacja obiegu umów – dla grupy mediowej

  Rozwiązanie wspierające procesy przebiegające w organizacji.

 • System obsługi najmu nieruchomości – dla firmy zarządzającej najmem

  System do zarządzania najmem.

 • Automatyzacja obiegu faktur i umów - dla firmy zarządzającej najmem nieruchomości komercyjnych

  System CRM wspierający procesy zarządzania nieruchomościami i organizacją firmy.

 • Automatyzacja obiegu faktur i korespondencji – dla uczelni

  System elektronicznego obiegu dokumentów.

 • Digitalizacja obiegu dokumentów – dla instytucji finansowej

  Platforma systemowa wspierająca prace kancelaryjne.

 • Digitalizacja obiegu dokumentów – dla banku

  Obieg dokumentów i zarządzanie archiwum papierowym.

 • Kontrola obiegu dokumentów finansowych - Novascon

  Dedykowany system wspomagający zarządzanie budżetami, zapotrzebowaniami, oraz obieg dokumentów kosztowych.

 • Automatyzacja obiegu faktur i umów – Arteria SA

  Dedykowany system zarządzający obiegiem dokumentów finansowych i procesami wsparcia.

 • CRM Contact Center – dla grupy paliwowej

  System www stworzony do obsługi procesów biznesowych.

 • Obieg dokumentów - CD Projekt

  Wdrożenie systemu usprawniającego obieg dokumentów w organizacji.

 • System ds. rozliczeń dla jednostki budżetowej

  System usprawniający obieg sprawozdań oraz innych dokumentów w organizacji.

 • Elastyczne zarządzanie procesami – sprzedaż RTV–AGD

  System do obsługi sprzedażowej w całej strukturze Klienta.

 • CRM Contact Center – spółka państwowa z branży energetycznej

  Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń przez Operatora połączone z infolinią.

 • Automatyzacja obiegu korespondencji – dla firmy medycznej

  Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi procesów rejestracji dokumentów.

 • CRM Contact Center oraz Rozwiązania Speech&Text – dla jednostki budżetowej

  Rozwiązanie – Wirtualnego Urzędnika – widget na stronach jednostki

 • Mobilny asystent promotora marki - HP

  System centralny z aplikacją mobilną do rejestracji czasu pracy i sprzedaży.

 • CRM marketing - DAS

  System do zamawiania materiałów typu ATL i BTL wraz z kontrolą stanów magazynowych.

 • CRM Contact Center – koncern motoryzacyjny

  Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń emailowych oraz połączeń telefonicznych.

 • CRM Contact Center – spółka skarbu państwa

  Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń mailowych oraz połączeń telefonicznych.

CRM marketing

Zaawansowane narzędzie dla organizacji multi-brandowych do prowadzenia wielopoziomowych procesów marketingowych. Pozwala szczegółowo rozliczyć każdą aktywność konsumencką. Aplikacja łączy dane z akcji marketingowych z zarządzaniem konkursami, prezentując dane w wielowymiarowych raportach, przekłada nakłady finansowe i działania organizacji na najważniejszy cel, czyli aktywizację konsumenta.

 • Wielowymiarowa baza konsumencka
 • Dedykowane strony konkursowe, wraz z agregowaniem wyników per konkurs w systemie centralnym
 • Obsługa wielopoziomowych kampanii email/sms (marketing automation)
 • Obsługa akcji marketingowych wraz z wysyłką nagród
 • Client service (obsługa reklamacji online, różne kanały komunikacji, telefon, e-mail, czat, media społecznościowe)
 • Integracja z systemem telekomunikacyjnym, prace infolinii bezpośrednio w systemie CRM marketing
 • Pełna transparentność/informacja nt. udzielonych zgód (RODO)
 • eArchiwum dokumentów z pełną historią działań
 • Daschboardy managerskie
 • Wielojęzyczność

Case Studies

 • CRM marketing – dla firmy z branży tytoniowej

  Aplikacja do agregowania danych z działań konsumenckich.

 • CRM marketing - DAS

  System do zamawiania materiałów typu ATL i BTL wraz z kontrolą stanów magazynowych.

CRM Contact Center

Nowoczesny system łączący procesy obsługi zgłoszeń/ticketów z wieloma kanałami wejścia takimi jak chatbot, voicebot, IVR, mail lub telefon. Dzięki możliwości modelowania dowolnych baz danych, procesów dla wielu linii wsparcia i integracji z systemami telekomunikacyjnymi pozwala na szybkie wdrożenie i rozliczenie pracy na podstawie wielopoziomowych raportów online. System jest nastawiony na optymalizację pracy, posiada dodatkowe moduły automatyzujące, np. ASR – do automatycznej karty oceny pracy.

 • Obsługa wielu linii wsparcia w jednym systemie
 • Rejestracja zgłoszeń (Ticket) z różnych kanałów kontaktu
 • Pełna historia zgłoszeń zagregowana w obrębie zgłoszenia oraz kategorii
 • Automatyczna ocena realizacji celów rozmowy, audyt jakości rozmów, identyfikacja rozmówcy
 • Dostęp do wielu kanałów komunikacji (Telefon, E-mail, Sms, Portale społecznościowe, IVR, Chat, Chatbot, Voicebot)
 • Wymiana danych z systemami klienta
 • Efektywne zarządzanie czasem pracy doradców
 • Administrowanie, zarządzanie bazami danych
 • eArchiwum dokumentów z pełną historią działań
 • Daschboardy managerskie
 • Wielojęzyczność

Case Studies

 • CRM Contact Center – spółka państwowa z branży energetycznej

  Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń przez Operatora połączone z infolinią.

 • CRM Contact Center oraz Rozwiązania Speech&Text – dla jednostki budżetowej

  Rozwiązanie – Wirtualnego Urzędnika – widget na stronach jednostki

 • CRM Contact Center – koncern motoryzacyjny

  Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń emailowych oraz połączeń telefonicznych.

 • CRM Contact Center – spółka skarbu państwa

  Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń mailowych oraz połączeń telefonicznych.

Automatyzacja obiegu korespondencji

Rozumiemy, że to tu się zaczyna krwioobieg organizacji! Nowoczesna aplikacja do elektronicznego archiwizowania i obiegu korespondencji. Aby maksymalnie zoptymalizować ten proces, zaimplementowaliśmy system automatycznego rozpoznawania tekstów ze skanów dokumentów (OCR). System pozwala na rejestrację poczty z różnych kanałów wejścia oraz dystrybucję zgodnie ze strukturą organizacyjną.

 • Rejestracja korespondencji przychodzącej z różnych kanałów – poczta tradycyjna, email, wiadomości wewnątrz firmowe
 • Możliwość automatycznego odczytu parametrów dla różnego typu dokumentów (użycie OCR).
 • Digitalizacja dokumentów tradycyjnych, skany tworzą nowe zadanie i rozpoczynają proces dystrybucji.
 • Wiązanie przychodzącej korespondencji z czynnościami do wykonania, np. odpowiedź do US/ZUS w ciągu 7 dni, na reklamacje wraz z monitorowaniem wykonania czynności. 
 • Dystrybucja po szczeblach organizacji z wysyłką powiadomień o nowej korespondencji.
 • Integracja z Systemem Finansowo-Księgowym
 • eArchiwum dokumentów z pełną historią działań
 • Wielojęzyczność

Case Studies

 • Automatyzacja obiegu faktur i korespondencji – dla uczelni

  System elektronicznego obiegu dokumentów.

 • Automatyzacja obiegu korespondencji – dla firmy medycznej

  Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi procesów rejestracji dokumentów.

Automatyzacja obiegu faktur

Nowoczesny proces z wykorzystaniem rozpoznawania tekstu (OCR) automatyzuje rejestrację faktur kosztowych, optymalizując tym samym działania kancelaryjne, kontrolingowe i księgowe. Faktura ze skanera lub email tworzy elektroniczny formularz z wypełnionymi danymi. Obieg i Dekretacja dokumentu jest dostosowana do struktury firmy, pozwala to na rozliczenie wydatków w różnych budżetach lub jednostkach, większa kontrola nad dokumentami.

 • Automatyczna rejestracja faktur kosztowych z  e-mail
 • Automatyczna rejestracja poprzez centralne skanowanie papierowych faktur kosztowych
 • Integracja (drukarka barkodów)
 • Integracja OCR (mechanizm rozpoznawania tekstu)
 • Proces obiegu dokumentów / przekazanie do działów wraz z powiadomieniem
 • Rozbijanie dokumentu na różne MPK
 • Powiadomienia e-mail, powiadomienia systemowe, zastępstwa
 • Monitoring dat krytycznych wraz z powiadomieniem o zbliżającym się terminie
 • Automatyczne płatności (integracja Bank)
 • Integracja z Systemem Finansowo-Księgowym
 • eArchiwum dokumentów z pełną historią działań
 • Wielojęzyczność

Case Studies

 • Automatyzacja obiegu faktur i umów - dla firmy zarządzającej najmem nieruchomości komercyjnych

  System CRM wspierający procesy zarządzania nieruchomościami i organizacją firmy.

 • Automatyzacja obiegu faktur i korespondencji – dla uczelni

  System elektronicznego obiegu dokumentów.

Automatyzacja obiegu umów

Rozwiązanie dla działów prawnych i administracji. Znacznie przyspiesza opiniowanie umów w organizacji, zachowując informacje o opiniowanych wersjach. Pozwala to panować nad umowami, zamówieniami, aneksami etc. Integralną częścią procesu jest baza z ewidencją podpisanych dokumentów, która pozwala agregować wszystko wokół kontrahenta, uwzględniając alerty np.: koniec umowy, odnowienie ubezpieczenia.

 • Inicjacja procesu z różnych kanałów: e-mail, skaner, aplikacja mobilna, rozpoznawanie tekstu (OCR) dla różnych typów dokumentów
 • Opiniowanie z porównaniem wersji dokumentów, dla różnych etapów konsultacji
 • eArchiwum z pełną historią działań na dokumencie
 • Monitoring dat krytycznych wraz z powiadomieniem
 • Wielojęzyczność
 • Wielowymiarowe raporty

Case Studies

 • Automatyzacja obiegu umów – dla grupy mediowej

  Rozwiązanie wspierające procesy przebiegające w organizacji.

 • Automatyzacja obiegu faktur i umów - dla firmy zarządzającej najmem nieruchomości komercyjnych

  System CRM wspierający procesy zarządzania nieruchomościami i organizacją firmy.

 • Automatyzacja obiegu faktur i umów – Arteria SA

  Dedykowany system zarządzający obiegiem dokumentów finansowych i procesami wsparcia.

 • Obieg dokumentów - CD Projekt

  Wdrożenie systemu usprawniającego obieg dokumentów w organizacji.

System obsługi najmu nieruchomości

System ułatwiający działanie organizacji obsługujących najem nieruchomości. Układa procesy od pozyskania lokali na wynajem, przez podpisywanie umów zarówno z właścicielami mieszkań jak i ich najemcami, do bieżącego ich rozliczania. Dzięki możliwości odzwierciedlenia wielowarstwowości i złożoności procesów, narzędzie pozwala na zbudowanie procesów „end to end”. System posiada szereg integracji i automatyzacji usprawniających pracę, np. podpisywanie elektronicznie umów, monitoring zdarzeń, automatyczne rozliczanie wpłat, itp.

 • Procesowanie i rozliczanie umów najmu i zarządzania, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
 • Elektroniczne archiwum umów
 • Zarządzanie rozliczeniami (administracja, Klienci, Najemcy, Dostawcy usług)
 • Zarządzanie najmem, sprzedażą i windykacją
 • Inwentaryzacja lokali i zarządzanie przeglądami okresowymi, protokoły
 • Zarządzanie remontami i inwestycjami
 • Zarządzanie komunikacją bieżącą i zgłoszeniami w BOK
 • Automatyczne powiadomienia (System / SMS / e-mail)
 • Automatyczne rozliczanie wpłat
 • Integracja z systemami bankowymi
 • eArchiwum dokumentów z pełną historią działań
 • Dashboardy Managerskie
 • Wielojęzyczność

Case Studies

 • System obsługi najmu nieruchomości – dla firmy zarządzającej najmem

  System do zarządzania najmem.

 • Automatyzacja obiegu faktur i umów - dla firmy zarządzającej najmem nieruchomości komercyjnych

  System CRM wspierający procesy zarządzania nieruchomościami i organizacją firmy.

System obsługi targów

Nowoczesny system CRM do ewidencji oraz rozliczania imprez tematycznych. Pozwala na poprowadzenie obsługi targów, gdzie startem jest pozyskanie klienta wraz z rozliczeniem działań sprzedaży, aż do końcowych rozliczeń całej edycji. Aplikacja pilnuje realizacji podpisanej umowy, uwzględniając w procesie przygotowanie stanowiska targowego jak i proces rozliczenia klienta.

 • Ewidencja Targów tematycznych i ich Edycji
 • Ewidencja Uczestników w podziale na role
 • Rozliczenie sprzedaży z całej imprezy w podziale na Uczestników i Produkty.
 • Wielowymiarowa baza Klientów z ewidencją w których imprezach/edycjach klient uczestniczył
 • Działania na kontrahencie, osoby kontaktowe, raportowanie aktywności na kliencie.
 • Statusowanie Klienta w cyklu życia imprezy targowej, możliwość wysyłki maili do klienta ze skrzynki użytkownika obsługującego klienta.
 • Wielowymiarowe raporty ze sprzedaży, filtrowane po grupach produktowych, imprezach, dostawcach, realizacja celów sprzedażowych, aktywności na klientach, przedawnione płatności
 • eArchiwum dokumentów z pełną historią działań
 • Wielojęzyczność

Case Studies

 • System obsługi targów - MT Targi

  Centralny CRM dla firmy zajmującej się organizacją Targów.

Digitalizacja obiegu dokumentów

System dedykowany do wsparcia procesów archiwizacyjnych, działający na podstawie instrukcji kancelaryjnej. Rozwiązanie łączy repozytorium danych z systemem klasy BPM i OCRem. Dzięki temu połączeniu pozwala maksymalnie przyspieszyć wprowadzanie i digitalizacje dowolnych dokumentów np. umów, faktur, zamówień. Elektroniczne archiwum pozwala w dowolnym czasie odnaleźć dokument wraz z historią wprowadzania lud udostępniania.

 • Barkodowanie (integracja  z drukarkami)
 • Integracja ze skanerem (digitalizacja korespondencji)
 • OCR – rozpoznawanie tekstu
 • Rejestracja korespondencji papierowej i email
 • Procesy obiegu dokumentów z powiadomieniami o zmianach statusów
 • Monitoring dat krytycznych wraz z powiadomieniem o zbliżającym się terminie
 • Wyszukiwanie spraw / teczek
 • eArchiwum z pełną historią działań na dokumencie
 • Automatyczne typowanie zasobów do brakowania
 • Daschboardy managerskie
 • Wielojęzyczność

Case Studies

 • Digitalizacja obiegu dokumentów – dla instytucji finansowej

  Platforma systemowa wspierająca prace kancelaryjne.

 • Digitalizacja obiegu dokumentów – dla banku

  Obieg dokumentów i zarządzanie archiwum papierowym.

Kontrola obiegu dokumentów finansowych

Kompleksowe rozwiązanie do kontrolowania obiegu dokumentów finansowych. Proces pozwala śledzić dokument od momentu wejścia, poprzez wielopoziomowe akceptacje kosztów, wiązanie z budżetami, rozliczenia na poziomie MPK, powoływanie przychodów, kończąc na integracjach z systemami księgowymi i bankami. System dostarcza raporty online, pozwalając na bieżące kontrolowanie sytuacji finansowej i świadome korygowanie sytuacji.

 • Inicjacja procesu obiegu kosztów przez OCRowanie faktur i automatyczne rozczytywania parametrów z dokumentów.
 • Importowanie dokumentów księgowych z e-maila Klienta
 • Wielopoziomowa akceptacja dokumentów kosztowych i przychodowych
 • Relacyjne bazy odzwierciedlające stan budżetów, kont, kosztów, przychodów, projektów, kontrahentów
 • Zarządzanie dokumentami i płatnościami, monitoring i kwalifikacja
 • Automatyczne statusowanie płatności
 • Automatyczne pobieranie historii transakcji dla zintegrowanych rachunków bankowych
 •  Wielowymiarowe raporty z realizacji budżetów, w podziale na projekty, działy, kategorie kosztów, okresy budżetowe
 • eArchiwum dokumentów z pełną historią działań
 • Wielojęzyczność

Case Studies

 • Kontrola obiegu dokumentów finansowych - Novascon

  Dedykowany system wspomagający zarządzanie budżetami, zapotrzebowaniami, oraz obieg dokumentów kosztowych.

 • Automatyzacja obiegu faktur i umów – Arteria SA

  Dedykowany system zarządzający obiegiem dokumentów finansowych i procesami wsparcia.

System ds. rozliczeń w jednostkach budżetowych

Narzędzie usprawniające pracę nad rozliczeniami instytucji z jednostkami budżetowymi. Kontrola sprawozdań finansowych i obiegu dokumentów podlegająca wielopoziomowej akceptacji.

 • Proces Konkurs i Preliminarz
 • Obieg Sprawozdań merytorycznych
 • Obieg Sprawozdań finansowych
 • Dashboardy Managerskie
 • Powiadomienia sms / e-mail / systemowe
 • Monitorowanie czasów reakcji użytkowników systemu
 • eArchiwum dokumentów z pełną historią działań
 • Indywidualne uprawnienia dla użytkowników Systemu
 • Wielojęzyczność

Case Studies

 • System ds. rozliczeń dla jednostki budżetowej

  System usprawniający obieg sprawozdań oraz innych dokumentów w organizacji.

Raportowanie działań z terenu

Nowoczesny system wraz z aplikacją mobilną dla struktur terenowych. Narzędzie pozwala na raportowanie działań w terenie dla dowolnej grupy zawodowej: od monterów do merchandiserów. Moduł raportowy połączony z kalendarzem zadań jest idealnym rozwiązaniem dla managerów i pracowników w terenie.

 • Możliwość pracy w trybie offline lub online
 • Planowanie wizyt
 • Zbieranie współrzędnych struktur terenowych
 • Grafiki pracy i moduł zastępstw
 • Efektywne zarządzanie zespołami terenowymi
 • Raportowanie działań konkurencji
 • Kontrola ekspozycji i stanów magazynowych
 • Ankiety
 • Powiadomienia sms/e-mail/aplikacja
 • eArchiwum dokumentów z pełną historią działań
 • Dashboardy Managerskie
 • Wielojęzyczność

Case Studies

 • Elastyczne zarządzanie procesami - Daily Fruit

  System służący do obsługi zamówień na dostawy owoców do poszczególnych klientów.

 • Mobilny asystent promotora marki - HP

  System centralny z aplikacją mobilną do rejestracji czasu pracy i sprzedaży.

Mobilny asystent promotora marki

System z aplikacją mobilną do wsparcia promotora w jego codziennej pracy. Buduje centralnie grafiki uwzględniając stawki promotorów, rozlicza akcje jak i pełne zaangażowanie pracowników wraz z ich lokalizacją. Pozwala rejestrować czas pracy, raportować aktywizacje klientów, rozmowy z konsumentami, wypełniać ankiety firmie posiadającej zespoły promotorów.

 • Aplikacja mobilna na systemy Android oraz iOS
 • Planowanie i raportowanie czasu pracy
 • Zarządzanie stawkami promotorów
 • Dedykowane raporty – sprzedaż, rozmowy, czas pracy
 • Planogram produktów
 • Praca w trybie online i offline
 • Dedykowane szablony kont
 • Kontrola ekspozycji oraz stanów magazynowych
 • Monitoring GPS
 • eArchiwum dokumentów z pełną historią działań
 • Dashboardy Managerskie
 • Wielojęzyczność

Case Studies

 • Mobilny asystent promotora marki - HP

  System centralny z aplikacją mobilną do rejestracji czasu pracy i sprzedaży.

Rejestracja usług przedpłaconych Pre-Paid

Aplikacje mobilne i desktopowe do rejestrowania wszelkich usług przedpłaconych takich jak karty sim, abonamenty, karty podarunkowe, vouchery. Pozwala zarządzać kontami użytkowników.

 • Integracja ze środowiskiem zintegrowanym klienta w celu rejestracji zdarzeń.
 • Wykorzystanie MRZ do pobrania danych z dowodów osobistych
 • Spełnienie szeregu restrykcyjnych wymagań bezpieczeństwa dla aplikacji stojących poza środowiskiem klienta
 • Maski ułatwiające wprowadzanie danych
 • Aplikacje www na wszystkie przeglądarki i telefony
 • Aplikacja mobilna dla systemu Android

Case Studies

 • Rejestracja usług przedpłaconych Pre-Paid – dla firmy telekomunikacyjnej

  Aplikacja mobilna oraz WWW do rejestracji prepaid oraz użytkowników

e-teczka pracownicza

Nowoczesna aplikacja do prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej (procesy on-off/boarding pracownika), skutecznie redukuje koszt archiwizacji dokumentów ,pozwala na bezpieczny dostęp w dowolnym miejscu (home office), zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej (styczeń 2019) - aplikacja Trimtab daje możliwość pełnej digitalizacji oraz prowadzenia teczek osobowych w formie elektronicznej.

 • Automatyczne wprowadzanie danych do formularza za pomocą skanowania oraz rozpoznawania tekstu OCR 
 • Weryfikacja, Indeksowanie 
 • Część A (dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie) 
 • Część B (oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia 
 • Część C (oświadczenia lub dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy) 
 • Część D (kary i nagany) 
 • Możliwość złożenia podpisu kwalifikowanego 
 • Integracja (system kadrowy)
 • Wyszukiwarka dokumentów 
 • Dostęp dla pracownika (wnioski urlopowe, wnioski pracownicze, wnioski o zapotrzebowanie, delegacje) 
 • Dashboardy Managerskie
 • eArchiwum dokumentów z pełną historią działań
 • Wielojęzyczność

Case Studies

 • Automatyzacja obiegu umów – dla grupy mediowej

  Rozwiązanie wspierające procesy przebiegające w organizacji.

 • Automatyzacja obiegu faktur i umów – Arteria SA

  Dedykowany system zarządzający obiegiem dokumentów finansowych i procesami wsparcia.

Utrzymanie systemów informatycznych - zewnętrznych

Nasz zespół reprezentują wykwalifikowani eksperci informatyki oraz teleinformatyki. Od 2005 roku opiekują się infrastrukturą informatyczną i teleinformatyczna naszych klientów i Grupy Kapitałowej Arteria (w zależności od prowadzonych projektów do 3500 użytkowników)Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i podnoszeniu kwalifikacji z powodzeniem również świadczą usługę utrzymania systemów zewnętrznych. Zespół jest wsparty profesjonalnym Contact Center, które pokieruje właściwie zgłoszeniem 24/7/365. Zapoznaj się z naszymi kompetencjami w obszarze maintenance.

 • Konfiguracja oraz zarządzanie centralami Contact Center / SIP
 • Przygotowanie i realizacja od strony technicznej kampanii telemarketingowych (IVR, IA, ACD, Predictive Dialer)
 • Przygotowanie i wdrożenia oprogramowania realizującego procesy biznesowe wymagające interakcji z Klientem (kontakt telefoniczny, email, SMS)
 • Instalacja systemów naszych klientów w różnych środowiskach np. chmury obliczeniowe ( Microsoft Azure, AWS), hostingu np. OVH, serwery dedykowane.
 • Administracja systemami serwerowymi,
 • Zarządzanie stacjami roboczymi,
 • Budowy i administracja sieci komputerowych,
 • Serwisowanie komputerów

Case Studies

 • System obsługi najmu nieruchomości – dla firmy zarządzającej najmem

  System do zarządzania najmem.

 • Automatyzacja obiegu faktur i umów - dla firmy zarządzającej najmem nieruchomości komercyjnych

  System CRM wspierający procesy zarządzania nieruchomościami i organizacją firmy.

 • Digitalizacja obiegu dokumentów – dla instytucji finansowej

  Platforma systemowa wspierająca prace kancelaryjne.

 • Digitalizacja obiegu dokumentów – dla banku

  Obieg dokumentów i zarządzanie archiwum papierowym.

 • Automatyzacja obiegu faktur i umów – Arteria SA

  Dedykowany system zarządzający obiegiem dokumentów finansowych i procesami wsparcia.

 • CRM Contact Center – dla grupy paliwowej

  System www stworzony do obsługi procesów biznesowych.

 • Elastyczne zarządzanie procesami – sprzedaż RTV–AGD

  System do obsługi sprzedażowej w całej strukturze Klienta.

 • PSD2 – Automatyzacja usług płatniczych

  System do zarządzania płatnościami i prowadzenia rozrachunków z kontrahentami.

 • CRM Contact Center – koncern motoryzacyjny

  Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń emailowych oraz połączeń telefonicznych.

 • CRM Contact Center – spółka skarbu państwa

  Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń mailowych oraz połączeń telefonicznych.

Integracje

Przez lata zdobyliśmy doświadczenie w integrowaniu z systemami dziedzinowymi (systemy bankowe, kadrowe, księgowe, Active Directory), jak i z autorskimi systemami naszych klientów. Swoje umiejętności mamy potwierdzone wieloma wdrożeniami dla klientów z różnych sektorów biznesowych.

 • Integracja z Active Directory
 • Integracje z systemami bankowymi np. ING, Santander, mBank
 • płatnościami on-line np. eCard, Przelewy24
 • Integracja z systemami księgowymi, biała lista np. Symfonia, Enova, Navision.
 • Integracja z systemami do komunikacji masowej  Fresh Mail, Tide, bramki SMS.
 • Integracja z systemami kadrowymi np. Teta, Symfonia
 • Integracja z systemami magazynowymi np. IFS, Cuguar
 • Integracja z wykorzystaniem REST-API,
 • Integracje bazodanowe,
 • Integracje plikowe
 • Integracje z systemami telekomunikacyjnymi contact center np. Genesis, Alfavox, Avaya
 • integracja OCR (Saldeo, ABBYY)
 • Integracja z GUS (usługa BIR)
 • Integracje z zewnętrznymi portalami do obsługi klientów
 • Integracja z drukarkami fiskalnymi, barkodów (DYMO LabelWriter Wireless)

Case Studies

 • Automatyzacja obiegu umów – dla grupy mediowej

  Rozwiązanie wspierające procesy przebiegające w organizacji.

 • System obsługi najmu nieruchomości – dla firmy zarządzającej najmem

  System do zarządzania najmem.

 • Automatyzacja obiegu faktur i umów - dla firmy zarządzającej najmem nieruchomości komercyjnych

  System CRM wspierający procesy zarządzania nieruchomościami i organizacją firmy.

 • Automatyzacja obiegu faktur i umów – Arteria SA

  Dedykowany system zarządzający obiegiem dokumentów finansowych i procesami wsparcia.

 • Obieg dokumentów - CD Projekt

  Wdrożenie systemu usprawniającego obieg dokumentów w organizacji.

 • Rejestracja usług przedpłaconych Pre-Paid – dla firmy telekomunikacyjnej

  Aplikacja mobilna oraz WWW do rejestracji prepaid oraz użytkowników

 • CRM marketing - DAS

  System do zamawiania materiałów typu ATL i BTL wraz z kontrolą stanów magazynowych.

 • CRM Contact Center – koncern motoryzacyjny

  Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń emailowych oraz połączeń telefonicznych.

 • CRM Contact Center – spółka skarbu państwa

  Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń mailowych oraz połączeń telefonicznych.

OCR - Automatyczne rozpoznawanie tekstu

Kompleksowe zastosowanie automatycznego rozpoznawania tekstu (Zarówno maszynowego jak i odręcznego) w różnych dziedzinach. Od sczytywania kilku tagów w rejestracji korespondencji, do pełnotekstowego sczytywania umów, czy automatycznego rejestrowania różnych rodzajów faktur, zamówień lub innych dokumentów. Posiadamy w swoim portfelu dwa rozwiązania klasy OCR, w zależności od parametrów wejściowych i charakterystyki dokumentów proponujemy konkretne rozwiązanie. Narzędzie integrujemy z naszym systemem do obiegu dokumentów klasy BPM lub realizujemy usługę wdrożenia samego OCRa.

 • Integracja ze skanerem
 • Digitalizacja i odczyt korespondencji
 • Digitalizacja i odczyt umów
 • Digitalizacja i odczyt faktur
 • Digitalizacja i odczyt formatów dostarczonych przez klienta
 • Odczytywanie zarówno pisma odręcznego jak i maszynowego

Case Studies

 • Automatyzacja obiegu faktur i umów – Arteria SA

  Dedykowany system zarządzający obiegiem dokumentów finansowych i procesami wsparcia.

PSD2 - Automatyzacja usług płatniczych

Moduł odpowiedzialny za integrację z bankami (PSD2), który można wykorzystać w każdym systemie. Narzędzie optymalizuje proces realizacji płatności, oraz zarządzania finansami w firmie.

 • Dostosowanie do dyrektywy PSD2
 • Rozwiązanie oparte o komponenty serverless z nastawieniem na samoskalowalność wraz z rosnącym obciążeniem systemu
 • Technologie: .NET Core, Postgre SQL, React.js
 • Zastosowane mechanizmy silnego uwierzytelnienia - wieloetapowy process weryfikacji tożsamości
 • Integracja z wybranymi bankami
 • Realizacja usług AIS – dostęp do informacji o rachunku bezpośrednio w systemie
 • Realizacja usług PIS – inicjowanie płatności bezpośrednio z systemu
 • Szczególne środki bezpieczeństwa
 • Wprowadzenie odpowiednich procedur i konieczność raportowania do KNF
 • Rejestracja w KNF jako certyfikowany dostawca usług (TPP)

Case Studies

 • PSD2 – Automatyzacja usług płatniczych

  System do zarządzania płatnościami i prowadzenia rozrachunków z kontrahentami.

Rozwiązania automatyzujące dla Contact Center

Zestaw rozwiązań informatycznych automatyzujących pracę. Pozwalają na maszynowe przetwarzanie naturalnej mowy i tekstu za pomocą rozwiązań ASR i NLP, a następnie udzielają na tej podstawie automatycznych, predefiniowanych odpowiedzi z wykorzystaniem nagrań lektorskich lub Text-To-Speech. W oparciu o te technologie dostarczamy rozbudowane narzędzia speech analytics, chatboty oraz voiceboty.

 

 • Zebranie danych od konsumenta oraz udzielenie w oparciu o nie konkretnych informacji – np. podanie kwoty rachunku na podstawie informacji o stanie licznika
 • Udzielania odpowiedzi przez chatboty
 • Chatbot połączony z Chatem umożliwiającym cobrowsing oraz odpisywanie całej historii komunikacji klienta w jednym CRMie
 • Automatyczne oceniane rozmowy i weryfikowanie jakości pracy konsultantów
 • Kampanie aktywizujące prowadzone przez voiceboty
 • Kampanie informacyjne prowadzone przez voiceboty

 

Case Studies

 • CRM Contact Center oraz Rozwiązania Speech&Text – dla jednostki budżetowej

  Rozwiązanie – Wirtualnego Urzędnika – widget na stronach jednostki

Narzędzie do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur (KSeF), to system, odpowiedzialny za wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych, w formacie XML, dla wszystkich płatników VAT posiadających działalność zarejestrowaną w Polsce. Obecnie korzystanie z KSeF jest dobrowolne, ustawodawcy zapowiedzieli je jako obligatoryjne, prawdopodobnie od 2024 roku. . W odpowiedzi na regulacje Ministerstwa Finansów, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu rozwiązań IT dla biznesu, przygotowaliśmy narzędzie, które pozwoli na szczegółowe zaadresowanie potrzeb przedsiębiorców. Wybrany przez ustawodawców format faktury ustrukturyzowanej nie przewiduje bowiem takich opcji jak: przypisywanie pozycji do MPK, merytoryczny opis pozycji, czy dekretacja, które dostępne są w narzędziu TrimTab. Dodatkowo, w monitorowaniu kosztów pomoże będący częścią oferowanego przez TrimTab narzędzia, rozbudowany moduł analityczny. Funkcje te pozwalają na bardziej efektywne i przede wszystkim korzystniejsze kosztowo zaadresowanie potrzeb, których nie uwzględnił, tworząc swoją platformę ustawodawca.

 • odbiór i wysyłka ustrukturyzowanych faktur KSeF
 • możliwość łączenia ich w procesie obiegu dokumentów kosztowych
 • rozbudowany moduł analityczny pozwalający na kontrolowanie kosztów
 • możliwość elastyczny system do obiegu dokumentów
 • prosty w obsłudze, konfigurowalny interface użytkownika
 • płynna integracja z systemami Klienta
 • „lekka”, nie obciążająca sytemu Klienta, instalacją dodatkowych komponentów, aplikacja webowa
 • możliwość implementacji dodatkowych funkcji obiegu dokumentów, według potrzeb Klienta
 • zastosowanie najnowocześniejszych, gwarantujących bezpieczeństwo danych technologii
 • możliwość definiowania dowolnej liczby kroków przed deklaracją
 • możliwość przypisywania MPK do faktury
 • możliwość opisywania dowolnej pozycji w fakturze, według potrzeb Klienta
 • możliwość zastosowania różnej struktury dostępów, dla różnych pionów w organizacji
 • wsparcie przy rozwoju narzędzia
 • narzędzie stworzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dostarczaniu systemów do obiegu dokumentów w biznesie
 • monitoring dat krytycznych wraz z powiadomieniem o zbliżającym się terminie
 • wielostopniowa akceptacja wraz z powiadomieniem e-mail / sms

Case Studies

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.